• جلسه شورای فرهنگی واحد کمیجان

  • برداشت محصول زعفران در واحد کمیجان

  • مراسم روز 16 آذر روز دانشجو و هفته بسیج

  • تقویم آموزشی مهرماه 93

  • برگزاری شورای اداری شهرستان کمیجان با حضور استاندار مرکزی

  • ثبت نام بدون آزمون

  • هشتم مرداد ماه مصادف با سالروز تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان

  • شرکت رئیس،کارکنان و اساتید دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان در راهپیمایی روز جهانی قدس و حضور در نماز وحدت آفرین جمعه

  • بازدید 40 نفر از دانشجویان دانشگاه به همراه مسئولین واحد از نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

  • برگزاری مراسم حماسه سوم خرداد سالروز آزاد سازی خرمشهر در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان