• برگزاری تجمع در اعتراض به اهانت به پیامبر اسلام (ص)

  • برگزاری مراسم 9 دی روز بصیرت

  • برگزاری دعای ندبه

  • مراسم هفته پژوهش با حضور دکتر حری

  • جلسه شورای فرهنگی واحد کمیجان

  • برداشت محصول زعفران در واحد کمیجان

  • مراسم روز 16 آذر روز دانشجو و هفته بسیج

  • تقویم آموزشی 1 - 94 - 93

  • برگزاری شورای اداری شهرستان کمیجان با حضور استاندار مرکزی

  • ثبت نام بدون آزمون