خانه / چارتها / چارتهای درسی

چارتهای درسی

دانشجوی گرامی جهت انتخاب واحد از چارتهای درسی اعلامی استفاده نمایید

ارشد مدیریت دولتی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی

کارشناسی پیوسته حسابداری

کارشناسی پیوسته حسابداری براساس کد

کارشناسی ناپیوسته حسابداری بر اساس کد

کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای آنهای که مدرک پایه کاردانی پیوسته حسابداری دارند

کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای آنهایی که مدرک پایه کاردانی پیوسته سایر رشته ها دارند

کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای آنهای که مدرک پایه کاردانی ناپیوسته حسابداری دارند

کارشناسی ناپیوسته حسابداری برای آنهایی که مدرک پایه کاردانی ناپیوسته سایر رشته ها دارند

درسهای جبرانی کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری

کاردانی پیوسته حسابداری براساس کد

کاردانی ناپیوسته حسابداری

کاردانی ناپیوسته حسابداری بر اساس کد

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی

کارشناسی پیوسته مدیریت بازرگانی بر اساس کد

کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی

کارشناسی پیوسته مدیریت دولتی براساس کد

کارشناسی حقوق

کارشناسی حقوق براساس کد

کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی

کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی بر اساس کد

کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران

کارشناسی ناپیوسته اجرایی عمران بر اساس کد

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *