نمایش تمامی خبرهای بردها
میهمانی نیمسال اول 94-93( برد آموزشی و دانشجویی )
دانلود مجموعه قوانین آموزشی و دانشجویی( برد آموزشی و دانشجویی )
نمونه فرمهای کارآموزی( برد پژوهش )
نمونه فرمهای پروژه( برد پژوهش )
فرم هاي پايان نامه ارشد( برد دانشجویان کارشناسی ارشد )
چارت رشته های مدیریت اجرایی و مدیریت دولتی( برد دانشجویان کارشناسی ارشد )
برد فرهنگی( برد فرهنگی )
نمونه فرمهای وام کوتاه مدت( برد مالی )
نمونه فرمهای وام بلند مدت( برد مالی )
نمونه فرم تخفيف عدم بضاعت مالي( برد مالی )
نمونه فرم تخفيف دو دانشجويي( برد مالی )
شرایط و مدارک دریافت وام( برد مالی )
چارت گروه حقوق( گروههای علوم انسانی )
دانلود چارت گروه الکتروتکنیک-کاردانی( گروههای فنی و مهندسی )
دانلود چارت کروه الکتروتکنیک-کارشناسی( گروههای فنی و مهندسی )
دانلود چارت گروه الکترونیک-کارشناسی( گروههای فنی و مهندسی )
دانلود چارت گروه کامپیوتر -کارشناسی( گروههای فنی و مهندسی )
دانلود چارت گروه کامپیوتر -کاردانی( گروههای فنی و مهندسی )
ثبت نام با تاخیر 6 الی 8 مهر ماه 95( گروههای کارشناسی ارشد )