نمایش تمامی خبرها
برداشت محصول زعفران در واحد کمیجان

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان:

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان در راستای اقتصاد دانش بنیان و اتکای دانشگاه بغیر از درآمد شهریه اقدام به کاشت زعفران در زمینی در حدود نیم هکتار نموده است که امسال اولین محصول خود را برداشت نمود. واحد در نظر دارد در سالهای آینده کشت زعفران را وسعت ببخشد . همچنین 10 هکتار از اراضی واحد را نیز به کشت گندم دیم اختصاص داده است .

مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان