نمایش تمامی خبرها
برگزاری تجمع در اعتراض به اهانت به پیامبر اسلام (ص)


به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان:

کارکنان ، اساتید و دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان در تاریخ 08/11/93 در اعتراض به اهانت به رسول نور و رحمت حضرت محمد مصطفی (ص) توسط روزنامه فرانسوی در جلوی ساختمان دانشگاه تجمع نمودند و با سر دادن شعار و قرائت بیانه اعتراض خود را به این عمل غیر انسانی و غیر اخلاقی ابراز نمودند .

مسئول روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان