نمایش تمامی خبرها
پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد
تصویب رشته های مدیریت دولتی، مدیریت اجرایی و مدیریت آموزشی در مقطع کارشناسی ارشد به صورت تکمیل ظرفیت و پذیرش و برگزاری کلاسها از مهر ماه 94 در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کمیجان